Jobkontrakt forhandlinger

Her du styr på, hvad du skal forhandle dig til i dit nye job? eller klarer fagforeningen det for dig?
Top 10 over faldgruber ved lønforhandlinger
Hvad enten du skal forhandle løn i forbindelse med jobskifte eller i et eksisterende job, skal du tage højde for værdien af de forskellige goder, du har mulighed for at få. Her er de 10 største faldgruber ved lønforhandlingen:
Feriefridage. Ferieloven sikrer kun fem ugers ferie og ikke den sjette ferieuge. Den skal aftales med den nye arbejdsgiver. Hver ekstra feriedag har en værdi svarende til 0,45 procent af månedslønnen. Har man 5 feriefridage, svarer det til 2,25 procent ekstra i lønposen.
Særlige fridage på Grundlovsdag og 1. maj har en værdi på 0,35 procent hver. Den reducerede værdi i forhold til almindelige feriefridage skyldes, at disse dage kan falde på lørdag, søndag eller helligdage.
Løn under barsel og forældreorlov. Værdien af fuld løn under barsel og forældreorlov svarer til månedslønnen minus 14.452 kroner, da det er dagpengesatsen, som man ville få under alle omstændigheder.
Barns første sygedag. Denne ret er ikke lovbestemt, og derfor har det en økonomisk værdi at have ret til fuld løn under barns første sygedag. En sådan dag har en værdi af 0,45 procent af månedslønnen.
Betalt frokost. Værdien af betalt frokost er i gennemsnit 6,8 procent af månedslønnen, hvis man har en 37-timers arbejdsuge.
Fri telefon, fri mobil eller fri internetopkobling. Her er værdien 250 kroner om måneden, men konkret værdi for den enkelte vil selvfølgelig variere afhængig af forbrugsmønster.
Omsorgsdage. Inden for det offentlige vil man have ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn (på op til syv år). Værdien af disse omsorgsdage udgør derfor 0,9 procent af månedslønnen pr. barn.Fri avis. For mange vil avisen være skattefri, og derfor modsvarer den en værdi, der er langt højere end selve avisudgiften. Betaler man topskat, vil en almindelig morgenavis betalt af arbejdsgiver således kunne modsvare ca 1000 kroner om måneden i lønningsposen.
Arbejdstid skal man selvfølgelig være opmærksom på. Inden for overenskomstdækkede områder vil man sædvanligvis få betaling for overarbejde. Skifter man til et job, der ikke har arbejdstidsregler, er udgangspunktet, at overarbejde ikke honoreres særskilt, ligesom der ikke er ret til egentlig afspadsering.
Ferietillæg er det ekstrabeløb, der typisk udbetales med maj-lønnen. Inden for det offentlige og store dele af det private arbejdsmarked er der 1½ procent i ferietillæg, men ferieloven sikrer kun 1 procent. Der kan altså være en forskel svarende til en halv procent af lønnen.
Kilde: DJØF