WLAN on Acer TravelMate 4310 with Ubuntu 9.10

Now I am using the buildin driver in Ubuntu 9.10 called ath5k for my wireless netcard (chipset AR5007). The madwifi driver still is a better choice but it is a bit annoying to rebuild and reinstall the madwifi driver after every kernel update.
I found that the ath5k driver has a serious problem: If your AP is set to use channels 1-4 then the driver cannot connect to the wireless network. It keeps prompting for the network key.
When I configure the AP to use channels 5-13 then there is no problem at all.
This problem I have found when using different AP’s from Zyxel, Netgear and Linksys – so my conclusion is that it must be a driver error.
You can find a similar description on ThinkPad adapters here. Notice that they cannot use channels 7-13.

Trådløse netværk

Når man som jeg bor tæt på sine naboer, så gælder det om at finde en god kanal til sit trådløse adgangspunkt. Nu er udviklingen af Netstumbler gået i stå (det gode gamle værktøj til trådløse netværk), men heldigvis er der andre som har samlet stafetten op og skabt programmet inSSIDer.
inSSID’er kan det samme som Netstumbler blot med et fint grafisk interface. Programmet fungerer også i Windows Vista og Windows XP 64-bit.
Du kan hente inSSIDer hos MetaGeek

Lokalisering af trådløse netværk

Det er forholdsvis let at kortlægge hvor der er trådløse adgangspunkter i nabolaget. Det kan være nødvendigt f.eks. i fejlsituationer.

Til indsamling af information om de trådløse adgangspunkter anvender jeg det gode gamle Network Stumbler.

Sammen med en bluetooth GPS, en bærbar PC med Network Stumbler installeret og noget fodarbejde kan man opsamle informationene. Network Stumbler kan eksportere informationerne i en fil som kan importeres i GPS Visualizer.

GPS Visualiser kan så generere et grafisk output incl. informationer via f.eks. Google Maps.

På den måde har jeg konstateret, at det er ca. 25-30% af samtlige ejere af trådløse netværk i mit nabolag, der ikke har sikret deres trådløse adgangspunkter på nogen som helst måde. Enhver kan anvende dem. Det er endda lidt højere end de 20%, som man mener er gennemsnittet på landsplan.

Kære ejere af trådløse adgangspunkter – for jeres egen skyld – se at få sikre jeres trådløse adgangspunkter. Hvis du ikke selv kan hitte ud af det, så spørg omkring dig. Der er altid en nørd i nærheden.

Trådløst netværk

– har du sikret dit trådløse netværk?

Det har vist sig at 20% af alle private trådløse netværk står helt åbne! Det betyder at en person “fra gaden” kan anvende det åbne netværk til hvad som helst. Endnu værre kan personen også aflytte den trafik, som andre anvendere af det åbne netværk genererer. Dvs. hvis du har et åbent trådløst netværk, så udsætter du dig for den risiko at få stjålet private oplysninger!

IT-borger.dk har udgivet nogle råd i forbindelse med beskyttelse af trådløse netværk. Desværre skriver de til sidst “For at få hjælp til, hvordan du skal indstille dit trådløse netværk, så det sikres bedst muligt, skal du kontakte din leverandør”. Hmm ja – der er måske en barriere der, for hvad skal man bede dem om eller spørge om?

Du er velkommen til også at kontakte mig…

Til producenterne af trådløse netværks produkter har jeg følgende ønsker:

1) det trådløse adgangspunkt må ikke fungere, bare ved at sætte strøm til det! – køberen skal tvinges gennem en opsætningsprocedure.

2) opsætningsproceduren skal foregå via en web-browser og må ikke kræve særlige programmer eller lignende

3) opsætningsproceduren skal være brugervenlig og forståelig for Hr. og Fru Jensen