Når man søger en test manager …

istqbJeg er i gang med at finde et nyt projekt der mangler en dygtig test manager.

Under min søgen falder jeg en gang imellem over nogle arbejdsgiver forventninger, som vækker min undren og jeg har lyst til at dele et eksempel.

En arbejdsgiver søger efter en Senior Test Manager og det er i den finansielle sektor. Tjek, det kunne sagtens være mig de har brug  for, men så jeg bliver lidt skuffet efter at have læst stillingsopslaget – primært pga af en enkelt formulering (resten af ønskerne kan jeg opfylde).

Formuleringen lyder sådan:

Your key responsibilities in this role will be:

  • You will be responsible for ensuring that our mobile payment services are stable and robust.

(der er flere på listen, men denne tog pusten fra mig)

Der søges efter en senior test manager der skal være ansvarlig for at deres platform er stabil og robust?!?

Desværre er det noget jeg møder fra tid til anden, at man er af den opfattelse at dette er et ansvar der ligger hos en testfagligt ansvarlig. Det er også min erfaring, at med et sådant ansvar har man sjældent nogen myndighed eller beslutningsdygtig indflydelse i organisationen.

Meget kort fortalt så er en test manager (senior eller ej) noget så enkelt som en projektleder med et særligt fokusområde, nemlig: test af produktet.

Så set i forhold til eksemplet ovenfor er det helt sort for mig, at en test manager gøres ansvarlig for en platform, som formentligt består af infrastruktur, enheder, servere, operativsystemer, storage enheder, databaser osv. osv. og så til sidst softwareproduktet der leverer mobile payment services. Den samlede løsning er i mine øjne langt udover hvad en test manager skal tage ind i sit ansvarsområde. Det er desuden svært at finde en person der har alle de fornødne kompetencer.

Med mindre jeg tager fejl og det kun er produktet mobile payment services at test manageren bliver ansvarlig for, men så rejser der sig spørgsmålet, hvem er ansvarlig for resten af løsningen? Hvordan samarbejder man om det? Hvordan er ansvarsfordelingen? Det kan hurtigt blive et komplekst landskab at navigere rundt i med en sikker hånd, hvis det brænder på.

Så er der ordet “robust”. Her tænker jeg at der skyder man ved siden i forhold til en test manager. Krav til robustheden kan verificeres og testes under test managerens kyndige indflydelse, men oprindelsen til krav om robusthed kommer i designet af løsningen, implementeringen af platformen og med udviklerenes ekspertise.

Derudover så er resultatet af en verificering og test noget som test manageren rapporterer – det er ikke noget en test manager som sådan skal tage stilling til. En test manager kan godt have sin egen mening om produktets robusthed- og det rapporterer test manageren, men det er nu engang ledelsen der i sidste ende beslutter om produktet anses for at være robust nok i forhold til de krav der er stillet til produktet.

Jeg beklager hvis jeg har stødt nogen med mine betragtninger, men det er blot vigtigt for mig at fortælle om hvad en test manager skal arbejde med i sit job – set fra mit synspunkt. Det handler i allersidste ende om ens helbred og jeg mener eksemplet beskriver problematiske forhold der er kan lede til en test managers fremtidige psykiske nedbrud.

Det er i hvertfald meget vigtigt at spørge ind til ansvarsområder og beslutningskompetence inden man vælger en stilling som test manager.